Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Instituto IMDEA Materiales (2)