Existencia de solución para ecuacións funcionais discontinuas con argumentos desviados

  1. Figueroa Sestelo, Rubén
unter der Leitung von:
  1. Rodrigo López Pouso Doktorvater/Doktormutter

Universität der Verteidigung: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 21 von Dezember von 2011

Gericht:
  1. Alberto Cabada Fernández Präsident/in
  2. Rosana Rodríguez López Sekretär/in
  3. Irena Rachunkova Vocal
  4. Luis Fernando Sánchez Rodrigues Vocal
  5. José Ángel Cid Araújo Vocal

Art: Dissertation

Zusammenfassung

A presente tese céntrase na búsqueda de resultados de existencia e localización de solucións para diversos tipos de ecuacións diferenciais funcionais de primeira e segunda orde con argumentos desviados. A obtención de ditos resultados realízase mediante o uso de diversas técnicas iterativas abstractas e teoría de puntos fixos.