Existencia de solución para ecuacións funcionais discontinuas con argumentos desviados

  1. Rubén Figueroa Sestelo
Dirigée par:
  1. Rodrigo López Pouso Directeur/trice

Université de défendre: Universidade de Santiago de Compostela

Année de défendre: 2011

Jury:
  1. Alberto Cabada Fernández President
  2. Rosana Rodríguez López Secrétaire
  3. Irena Rachunkova Rapporteur
  4. Luis Fernando Sánchez Rodrigues Rapporteur
  5. José Ángel Cid Araújo Rapporteur

Type: Thèses

Résumé

A presente tese céntrase na búsqueda de resultados de existencia e localización de solucións para diversos tipos de ecuacións diferenciais funcionais de primeira e segunda orde con argumentos desviados. A obtención de ditos resultados realízase mediante o uso de diversas técnicas iterativas abstractas e teoría de puntos fixos.