Departament: Física

Facultat: F. Ciencias

Àrea: Física Aplicada

Branques de coneixement: Ciencias