Antioxidant, antimicrobial and anti-inflammatory activities of ling-heather honey powder obtained by different methods with several carriers

 1. Osés, Sandra María 1
 2. Cantero, Leire 1
 3. Puertas, Guillermo 1
 4. Fernández-Muiño, Miguel Ángel 1
 5. Sancho, María Teresa 1
 1. 1 Universidad de Burgos
  info

  Universidad de Burgos

  Burgos, España

  ROR https://ror.org/049da5t36

Revista:
LWT

ISSN: 0023-6438

Any de publicació: 2022

Tipus: Article

DOI: 10.1016/J.LWT.2022.113235 GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor

Altres publicacions en: LWT

Indicadors

Cites rebudes

 • Cites en Scopus: 5 (18-09-2023)
 • Citas en Web of Science: 5 (15-09-2023)
 • Cites en Dimensions: 5 (19-03-2023)

JCR (Journal Impact Factor)

 • Any 2022
 • Factor d'impacte de la revista: 6.0
 • Factor d'impacte sense autocites: 5.6
 • Article influence score: 0.736
 • Quartil major: Q1
 • Àrea: FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY Quartil: Q1 Posició en l'àrea: 24/142 (Edició: SCIE)

SCImago Journal Rank

 • Any 2022
 • Impacte SJR de la revista: 1.173
 • Quartil major: Q1
 • Àrea: Food Science Quartil: Q1 Posició en l'àrea: 24/359

Scopus CiteScore

 • Any 2022
 • CiteScore de la revista: 9.6
 • Àrea: Food Science Percentil: 90

Journal Citation Indicator (JCI)

 • Any 2022
 • JCI de la revista: 1.32
 • Quartil major: Q1
 • Àrea: FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY Quartil: Q1 Posició en l'àrea: 19/169

Dimensions

(Dades actualitzats a data de 19-03-2023)
 • Cites totals: 5
 • Cites recents: 5